adósoknak

  • Kitölthető nyomtatványok letöltése adósok részére

Tovább

hitelezőknek

  • Kitölthető nyomtatványok letöltése hitelezők részére

Tovább

pályázóknak

Az Elektronikus Értékesítési Rendszer az alábbi linken érhető el: eer.gov.hu

Tovább

Székhelyünk

1121 Budapest, Hunyad lejtő 8. fszt.3.
Postacím: 1725 Budapest Pf. 180.

Központi ügyintézés:

2051 Biatorbágy,
Sasbérc u. 1/B III/2
tel: +36 20 971 9726
Postacím: 1725 Budapest Pf. 180.

Fióktelepeink

Sarkad
5720 Munkás utca 6.
Szekszárd
7100 Bródy Sándor utca 5.
Veszprém
8200 Viola utca 19.
Győr
9022 Liszt Ferenc utca 37.
Tata
2890 Bacsó Béla utca 17. A. ép.
Hévíz
8380 Kossuth utca 5. 2. em. 10.
Debrecen
4026 Bem tér 7. tt 14.
Nyíregyháza
4400 Vay Ádám körút 4-6. 3. em. 306.

Fióktelepeinken ügyfélfogadás telefonon, vagy e-mail-en egyeztetett időpontban.


Untitled Document

Tájékoztató behajthatatlansági igazolásról

A felszámolási eljárás során a hitelezőnek kell eldöntenie azt, hogy “hitelezővé” kíván-e válni, vagy a behajthatatlansági nyilatkozat igénylésével csak “jogosulttá” (Cstv. 46. § (8) bekezdés). Ha csak bejelenti a hitelezői igényét, de nem fizeti be a nyilvántartásba vételi díjat és kéri a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, úgy a felszámoló a Cstv. rendelkezéseinek megfelelően csak jogosultként veheti figyelembe, a hitelezők közötti nyilvántartásban nem tüntetheti fel. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az adós vagyonából kielégítésre nem tarthat igényt.

A hitelező akár hitelezővé kíván válni, s e mellett kéri a behajthatatlansági nyilatkozat kiállítását, akár csak a behajthatatlansági nyilatkozatra tart igényt, a felszámoló részére postai úton , vagy az ügyfélfogadási időben történő átadással meg kell küldenie a követelését bizonyító okiratokat, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy követelése az adóssal szemben fennáll, azt nem engedményezte.

Abban az esetben, ha a hitelező azt kívánja, hogy a felszámoló a hitelezői nyilvántartásba felvegye, úgy az adós felszámolásáról szóló , a Cégközlönyben megjelent hirdetményben közölt pénzforgalmi számlaszámra kell megfizetnie az ott megjelölt összeget ,nyilvántartásba vételi díjként ,továbbá a Proféna Kft. részére a 16200182-11536576-00000000 , ( IBAN: HU86 1620 0182 1153 6576 0000 000 ) pénzforgalmi számlaszámra 2 000 Ft + áfa ( 2 540 Ft) költségtérítést.

Abban az esetben, ha a hitelező kizárólag a behajthatatlansági igazoláshoz kíván hozzájutni, úgy kizárólag a Proféna Kft. részére a 16200182-11536576-00000000 , ( IBAN: HU86 1620 0182 1153 6576 0000 000 ) pénzforgalmi számlaszámra szükséges a 2 000 Ft +áfa ( 2 540 Ft) költségtérítést megfizetni.

Kérjük az átutalás közlemény rovatában jelöljék meg az adós cég nevét.

A behajthatatlansági igazolás kiadására a társasági adóalap csökkentése érdekében van szükség, ha az adós vagyonából a hitelező előre láthatóan nem jut kielégítéshez (2000. C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont c) alpont). Amennyiben mégis kielégítést kap - erre csak abban az esetben van lehetőség, ha hitelezőként a nyilvántartásba vétele megtörtént, tehát megfizette a regisztrációs díjat - úgy az adóhatóságnál ezt a korábbi adóbevallást korrigálhatja.

Felhívjuk a behajthatatlansági igazolást igényló hitelezők figyelmét, hogy az igazolás kiállítására a 2 000 Ft +áfa ( 2 540 Ft) díjnak a felszámoló 16200182-11536576-00000000 , ( IBAN: HU86 1620 0182 1153 6576 0000 000 ) pénzforgalmi számlaszámán történő jóváírást követően kerülhet sor. A behajthatatlansági igazolást ügyfélfogadási időben székhelyünkön személyesen vehetik át, vagy e-aktában küldjük meg a hitelező/jogosult e-mail címrére. Behajthatatlansági igazolás kiállítására kizárólag a hitelező/jogosult részére van lehetőség.

(Lásd: 1991.évi XLIX Tv. 46.§ , Fpkf.VII.30.241/2012/2.sz. határozat . Tájékoztatónk nem tekinthető teljeskörűnek ! )

Javasoljuk a következő, kitölthető formanyomtatvány használatát.