Hitelezői felhívások a Cstv. 63/B. §-a alapján

Tisztelt Érintettek!

A Cstv. 63/B §-a alapján az alábbiakról tájékoztatjuk.
A listában megtekinthetőek azon felszámolás alatt álló társaságok, melyek felszámolását 2012. március 1-jét követően kezdeményezték, és amelyek esetében a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani. Kérem Önöket, amennyiben a felsorolt társaságok bármelyike kapcsán hitelt érdemlő tudomásuk van a társaság (adós) ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.